Cum un răspuns ca cel de mai jos– prea generic, fără acțiuni concrete, fără delimitări în spațiu și timp

…a determinat Consiliul Concurenței să continue investigația…

Si sa retina in final, intr-un context legal invocat ca fiind neclar, echivoc, prin Decizia 3/08.10.2019 (Decizia) o încălcare a art. 8 din Legea Concurentei nr. 21/1996 (Legea Concurentei).

Ce retinem?

 • Autoritatile publice pot intra sub incidenta Legii Concurentei 
 • Specific:
 • daca exista acte administrative materializand un refuz de emitere a unor autorizatii (depinde si de autorizatii!) sau o amanarea nejustificata a emiterii autorizatiei de care depinde intrarea/prezenta unei societati pe o piata sau daca o autoritate publica a dipus ca activitatile economice de colectare si de transport de deseuri reciclabie/valorificabile sa fie premise doar operatorului de salubrizare licentiat avand contract de delegare a gestiunii putem sa avea o incalcare a Legii Concurentei;
 • Strict legat de activitatea de colectare si transport a deseurilor de ambalaje -daca exista un refuz din partea autoritatilor publice de inregistrare a unor societati economice autorizate de autoritatea de mediu pentru activitatea de preluare prin achizitie a deseurilor de ambalaje de la populatie intra sub incienta art 8 din Legea Concurentei intrucat restrange concurenta pe piata relevanta a serviciilor de colectare si transport a deseurilor de ambalaje 
 • Autoritatile locale au invocat observatiile primite de la Consiliul Concurentei pentru a motiva incetarea aplicabilitatii actelor administrative in discutie
 • Decizia de mai sus a pus din discutie raportul dintre activitatea delegata prin contract de delegare a gestiunii si prevederile Ordinului 1271/2018 si art 20 alin 2 din Legea 101/2006, partile investigate sustinand ca refuzul deriva din existenta unui cadru legal echivoc, interpretabil.
 • Potrivit Deciziei: (a) Legea 101/2006 instituie un drept exclusiv in beneficiul operatorului de salubrizare caruia i s-a delegat gestiunea serviciului public de salubrizare a localitatilor, acest drept exclusiv fiind limitat la activitatile economice din sfera serviciului de salubrizare a lictatilor desfasurata in legatura cu deseurile municipale si nu poate fi extins in ce priveste celelalte sisteme de colectare a deseurilor de ambalaje; (b) Legea 211/2011 nu prevede posibilitatea UAT de a institui drepturi exclusive in beneficiul unor operatori decat in ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale; (c) persoanele fizice, juridice si institutiile publice care genereaza ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje provenite din gospodarii si similare celor provenite din gospodarii ca urmare a activitatilor propria, au posibilitatea d ea opta, in ce priveste predarea acestora, fie operatorilor de salubrizare, fie operatorilor economici autorizati pentru colectarea lor.

Ce s-a intamplat dupa?

Consiliul Concurentei emite comunicatul de aici http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket15/id15717/deseuri_feb_2020.pdf unde concluzioneaza& recomanda:

 • Consiliul Concurenţei consideră că activitatea de colectare a deșeurilor de ambalaje de la  populație poate fi derulată de mai mulți operatori economici autorizați, nu doar de operatorii de salubritate, pentru a îmbunătăți concurența pe această piață.
 • Consiliul Concurentei recomandă Ministerului Mediului completarea atât a  procedurii, cât și criteriilor de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi, care  preiau, prin achiziţie, deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora.  Completarea vizează introducerea unor aspecte obiective, transparente şi nediscriminatorii,  pe baza cărora autorităţile administraţiei publice locale să decidă înregistrarea acestora . 
 • Consiliul Concurenței consideră că, în vederea înregistrării pentru preluarea prin achiziţie de  deșeuri de ambalaje de la populaţie, orice operator economic, inclusiv cel de salubrizare,  trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi: să fie autorizat de către Ministerul  Mediului și să demonstreze că are capacitate tehnico-economică de a furniza serviciul sau, cel  puţin, are posibilitatea de a obține capacitatea în de maxim 3 luni de la înregistrarea  operatorului economic în cauză. 
 • condiţiile tehnico-economice avute în vedere de către Unitățile Administrativ  Teritoriale (UAT) trebuie să fie minimale, dar obiective şi necesare pentru prestarea acestei  activităţi. Ca urmare
 • UAT nu pot impune condiţii tehnico-economice disproporţionate, care  pot constitui bariere la intrarea pe piaţă, cum ar fi impunerea unor dotări care presupun investiţii majore ce ar trebui efectuate de operatorii economici colectori şi care fac  neprofitabilă această activitate economică. 

By Mihaela Ion